Zásady vrátenia peňazí a vrátenia tovaru pre zákazníkov obchodnej spoločnosti VEROC Brands Group a.s., IČO: 09939393, so sídlom Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B (ďalej tiež “predávajúci”).

Reklamačný poriadok stanovuje postup kupujúceho – fyzickej osoby, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania) a predávajúceho v prípade, že napriek maximálnemu úsiliu predávajúceho o zachovanie najvyššej kvality ponúkaného tovaru a služieb vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na reklamáciu. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky predávané pod ochrannými známkami EXALTED.

Aby sme celý proces reklamácie čo najviac zjednodušili a ušetrili vám čo najviac problémov, použite prosím službu ZÁSILKOVNA. Pred odoslaním balíka si prečítajte nižšie uvedené informácie.

 • Tovar zabaľte späť do obalu.
 • Do balíka vyplňte “reklamačný formulár“, ktorý môžete vyplniť elektronicky  – nájdete ho ZDE.
 • Vyberte si najbližšiu pobočku Zásilkovna s miestom podania na adrese www.zasilkovna.cz/pobocky.
 • Obsluhe povedzte kód “90345024″.
 • Po odovzdaní balíka obdržíte potvrdenie s číslom pre sledovanie zásielky pre detailnejšie monitorovanie.
 • Neplatíte nič za dopravu – je zadarmo.
 • Balík je na ceste k nám.

V prípade reklamácie z dôvodu nevhodnej veľkosti a alebo poškodenie výrobku je možné produkt bezplatne vymeniť. Stačí postupovať podľa vyššie uvedených pokynov a do zdôvodnenia napísať, akú veľkosť chcete vymeniť a akú veľkosť chcete poslať späť / reklamovať. V prípade, že máte záujem o výmenu veľkosti produktu, prosím skontrolujte jeho skladovú dostupnosť na e-shope.

Základné podmienky sťažnosti:

  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že zakúpená vec je pri prevzatí bez vád.
  • Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada bez zavinenia kupujúceho, je v záujme predávajúceho poskytnúť kupujúcemu také služby, ktoré vadu čo najskôr odstránia alebo inak vyriešia v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
  • Za vadu sa nepovažuje zmena (vlastností) tovaru, ktorá vznikla/vznikla počas trvania nároku zo zodpovednosti za vady v dôsledku nesprávneho používania alebo starostlivosti.
  • Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, ak to povaha reklamovanej vady umožňuje. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inej lehote.
  • Kupujúci má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s úspešným uplatnením práva na reklamáciu vady. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v prípadoch, keď mu nevzniklo právo z vady. Predávajúci nemôže priznať náhradu nákladov, ak si kupujúci uplatňuje nárok na náhradu nákladov dlhšie ako 1 mesiac.
 1. Nároky z vád a uplatňovanie práv z vád
  • Kupujúci je povinný skontrolovať zakúpený tovar ihneď po jeho prevzatí.
  • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť tovar skontrolovať a zistiť vadu.
  • Kupujúci je oprávnený reklamovať vadu a uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na predanom tovare v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Odporúčaný postup podávania sťažností
 • Odporúčaný postup kupujúceho pri reklamácii vady výrobku:

pošlite správu na túto e-mailovú adresu: info@exalted.com, ktorá bude obsahovať tieto informácie a prílohy:

– Objednávacie číslo,
– uveďte, že ide o reklamáciu vady výrobku,
– opis reklamovanej vady spolu s fotografiou vady vrátane opisu vady alebo jej prejavu,
– fotokópiu faktúry predávajúceho,
– spiatočnú adresu kupujúceho,
– žiadosť kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

Počkajte na e-mail alebo telefonát od predávajúceho, prostredníctvom ktorého bude reklamácia vyriešená podľa želania kupujúceho alebo podľa dohody.

 • Doporučený postup kupujícího v případě poškození zboží během přepravy:

Pošlite správu na adresu info@exalted.com, ktorá obsahuje nasledujúce informácie a prílohy:

– Objednávacie číslo,
– Uveďte, že reklamácia sa týka poškodenia tovaru počas prepravy,
– identifikačné číslo zásielky,
– fotografiu poškodeného tovaru,
– opis škody a množstvo poškodeného tovaru,
– fotokópiu faktúry predávajúceho,
– spiatočnú adresu kupujúceho,
– žiadosť kupujúceho o spôsob vybavenia reklamácie.

Počkajte na e-mail alebo telefonát od predávajúceho, prostredníctvom ktorého bude reklamácia vybavená podľa želania kupujúceho.

 • Postup kupujúceho v prípade straty zásielky počas prepravy:

V prípade, že zásielka nebola doručená na adresu kupujúceho riadne a včas (v lehote uvedenej v potvrdení dopravcu o prevzatí zásielky), kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adresu info@exalted.com. V rámci týchto informácií je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu:

– Objednávacie číslo,
– (ak to vie, napr. na základe oznámenia od prepravcu zásielky alebo predávajúceho),
– dodacia adresa kupujúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie a sprievodných dokladov informovať kupujúceho o spôsobe a termíne vybavenia reklamácie.

Nedoručenie zásielky z dôvodu nesprávnej adresy uvedenej kupujúcim sa nepovažuje za oprávnený dôvod reklamácie a kupujúci znáša všetky náklady spojené s opätovným zaslaním zásielky.

3. Spôsob vybavovania sťažností

V případě vady zboží může kupující za výše uvedených podmínek uplatnit následující práva:

 • V prípade vady tovaru môže kupujúci za vyššie uvedených podmienok uplatniť tieto práva:
 • Kupujúci má právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak sa vada týka len súčasti tovaru, má kupujúci právo požadovať len výmenu súčasti tovaru; ak to nie je možné, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 • Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.
 • Ak nie je možné dodať kupujúcemu nový tovar bez vád alebo vymeniť časť tovaru, má kupujúci nárok na primeranú zľavu.
  V prípade opakovaného výskytu vád po oprave alebo v prípade veľkého počtu vád má kupujúci právo na dodanie nového tovaru, na výmenu časti tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.
 

V prípade zaslania tovaru späť predávajúcemu musí kupujúci splniť tieto požiadavky:

 • Obsah balíka s tovarom musí obsahovať reklamovaný tovar vrátane darčekov v bezchybnom stave so všetkými visačkami a originálnym obalom. Ide napr. o zamazanie tovaru od make-upu, kozmetiky, opaľovacích krémov a pod.
 • Pri vrátení tovaru si prosím dajte pozor, aby nebol znečistený od chlpov domácich miláčikov, ako sú psy a mačky. Z dôvodu hygienických a zdravotných noriem musí byť tovar vrátený v čistom stave.
 • Kupujúci je povinný riadne zabaliť tovar na vrátenie tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave späť k predávajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za vady v nasledujúcich prípadoch:

 • ak bola pre takúto vadu dohodnutá zľava z kúpnej ceny;

4. Prevencia a služby

 • Základnou podmienkou zachovania funkčnosti a vlastností tovaru predávaného u predávajúceho je správna prevencia, ktorá začína jeho výberom, pokračuje jeho používaním a končí správnou starostlivosťou. Všetky dôležité informácie o povahe výrobku, údržbe a zaobchádzaní s ním sú k dispozícii na webovom rozhraní predajcu alebo na výrobku (štítky s informáciami o starostlivosti).
 • Zamestnanci predávajúceho poskytnú kupujúcemu odborné poradenstvo pri výbere vhodného výrobku a pri jeho používaní a ošetrovaní.
 • Výrobok je potrebné chrániť pred kontaktom s ostrými predmetmi a je potrebné s ním zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 • Oblečenie perte pri teplote 30 stupňov Celzia naruby, aby ste zabránili poškodeniu vrchnej časti (logá, zipsy atď.).
 • Odev nesušte v bubnovej sušičke.
 • Oblečenie žehlite pri maximálnej teplote 110 stupňov Celzia.
 • Na výrobky nepoužívajte bieliace prostriedky.
 • Výrobky nečistite chemicky.

5. Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Z. z., najmä § 2161 a nasl. a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, a nadobúda účinnosť 1. augusta 2022.