Spôsoby platby v Českej republike a na Slovensku

Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • na dobierku v mieste dodania určenom Kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostným prevodom z Československej obchodnej banky, a. s. na účet predávajúceho v mene predávajúceho
  • CZK č. 300038238/0300 ( IBAN: CZ28 0300 0000 0003 0003 8238 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) alebo v
  • EUR č. 308904452/0300 ( IBAN:CZ05 0300 0000 0003 0890 4452 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP )
 • Platba kartou online
 • PayPal
 • Apple Pay
 • Google Pay

Spôsoby platby pre ostatné krajiny

 • Platba kartou online
 • Apple Pay
 • Google Pay