Zasady zwrotu pieniędzy i zwrotu towaru dla klientów spółki handlowej VEROC Brands Group a.s., IČ: 09939393, z siedzibą Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B (dalej również “sprzedawca”).

Regulamin reklamacji określa procedurę postępowania kupującego – osoby fizycznej, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu) i sprzedawcy w przypadku, gdy mimo maksymalnego wysiłku sprzedawcy w utrzymaniu najwyższej jakości oferowanych towarów i usług, po stronie kupującego powstanie uzasadniony powód do reklamacji. Regulamin reklamacji dotyczy produktów sprzedawanych pod znakami towarowymi EXALTED.

Aby jak najbardziej uprościć cały proces reklamacji i zaoszczędzić Państwu jak najwięcej kłopotów, skorzystajcie z wysyłki za pomocą PACKETA. Zanim wyślecie do nas paczkę, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  • Zapakujcie towar z powrotem do paczki.
  • Do paczki wypełnij “formularz reklamacyjny“, który możesz wypełnić elektronicznie – znajdziecie ODKAZ tutaj
  • Proszę spakować paczkę, przygotować etykietę i dostarczyć na poniższy adres:

   Kod zwrotnej paczki 90345024
   Panattoni Park Bielsko-Biała I
   ul. Księdza Józefa Londzina 106,
   43-382 Bielsko-Biała

  • Możesz wybrać transport za pośrednictwem firmy kurierskiej, według własnego uznania. Informujemy, że za przesyłkę płaci Klient.
  • Gdy przekażecie paczkę, otrzymacie potwierdzenie z numerem do śledzenia przesyłki dla bardziej szczegółowego monitoringu.
  • Paczka jest w drodze do nas.

W przypadku reklamacji z powodu nieodpowiedniego rozmiaru lub uszkodzenia produktu, możliwa jest również wymiana produktu. Wystarczy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami i w powodzie napisać, jaki rozmiar zmienić i jaki chcielibyście odesłać z powrotem / zareklamować. W przypadku zainteresowania wymianą rozmiaru produktu, proszę najpierw sprawdzić jego dostępność na sklepie internetowym.

Podstawowe warunki reklamacji:

  • Sprzedawca odpowiada kupującemu, że zakupiony towar jest wolny od wad w chwili odbioru.
  • Jeśli na zakupionym towarze wystąpi wada nie z winy kupującego, leży w interesie sprzedawcy zapewnienie kupującemu takich usług, aby wada została usunięta jak najszybciej lub inaczej rozwiązana zgodnie z niniejszym regulaminem reklamacji.
  • Nie można uznać za wadę zmiany (cech) towaru, która wystąpiła/powstała podczas okresu odpowiedzialności za wady w wyniku niewłaściwego użytkowania lub pielęgnacji.
  • Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jeśli charakter zgłaszanej wady na to pozwala. Reklamacja wraz z usunięciem wady musi być rozwiązana w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca uzgodni z kupującym inną termin.
  • Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów, które poniosła w związku z pomyślnym dochodzeniem swoich praw z tytułu wady. Kupujący nie ma prawa do zwrotu kosztów, które poniosła w przypadkach, gdy nie przysługuje jej prawo do roszczeń z tytułu wad. Sprzedawca nie może przyznać zwrotu kosztów, jeśli kupujący zgłosi reklamację po upływie ponad 1 miesiąca.
 1. Zgłaszanie wad i dochodzenie praw z tytułu wad
  • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionego towaru zaraz po jego odbiorze.
  • Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bez zbędnej zwłoki po tym, jak miał możliwość obejrzeć towar i stwierdzić wadę.
  • Kupujący ma prawo zareklamować wadę i dochodzić praw z tytułu wady, która wystąpi u sprzedanego towaru, w terminie 24 miesięcy od dnia odbioru towaru przez kupującego.
 2. Zalecany sposób składania reklamacji
  • Zalecany sposób postępowania kupującego przy reklamacji wady produktu:
  • wysłać wiadomość na adres e-mail: info@exalted.com, zawierającą następujące informacje i załączniki:
  • Numer zamówienia,
  • oświadczenie, że jest to reklamacja wady produktu,
  • opis reklamowanej wady wraz ze zdjęciem wady, w tym opis wady lub jej objawy,
  • kopia faktury sprzedawcy,
  • zwrotny adres kupującego,
  • prośba kupującego o sposób rozpatrzenia reklamacji.

Czekaj na e-mail lub telefon od sprzedawcy, za pośrednictwem którego reklamacja zostanie rozwiązana zgodnie z preferencjami kupującego lub zgodnie z umową.

  • Zalecany sposób postępowania kupującego w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu:

Wyślij wiadomość na adres e-mailowy info@exalted.com, która będzie zawierać następujące informacje i załączniki:

  • Numer zamówienia,
  • zaznacz, że reklamacja dotyczy uszkodzenia towaru podczas transportu,
  • numer identyfikacyjny przesyłki,
  • zdjęcie uszkodzonego towaru,
  • opis uszkodzenia i ilość uszkodzonego towaru,
  • kopia faktury sprzedawcy,
  • zwrotny adres kupującego,
  • życzenie kupującego co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Czekaj na e-mail lub telefon od sprzedawcy, za pośrednictwem którego reklamacja zostanie rozwiązana zgodnie z życzeniem kupującego.

  • Postępowanie kupującego w przypadku zaginięcia przesyłki podczas transportu:

W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona na adres kupującego prawidłowo i na czas (w terminie podanym w potwierdzeniu przez przewoźnika odbioru przesyłki), kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sprzedawcę drogą e-mailową na adres info@exalted.com. W ramach tej informacji Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu:

  • Numer zamówienia, (jeśli go zna, np. na podstawie informacji od przewoźnika przesyłki lub sprzedawcy),
  • adres dostawy kupującego.

Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i dokumentów towarzyszących poinformować kupującego o sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji.

Nieodebranie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez kupującego nie jest uznawane za uzasadniony powód do reklamacji i kupujący ponosi wszystkie koszty związane z ponownym wysłaniem przesyłki.

3. Sposób rozpatrywania reklamacji

W przypadku wad towaru kupujący może dochodzić następujących praw na wyżej wymienionych warunkach:

  • W przypadku usuwalnych wad kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.
  • Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru bez wad, jeśli jest to możliwe w związku z naturą wady; jeśli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący ma prawo wymagać tylko wymiany tej części towaru; jeśli nie jest to możliwe, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży. Jeśli jest to jednak nieproporcjonalne ze względu na naturę wady, zwłaszcza jeśli wadę można usunąć bez nieuzasadnionej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.
  • Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży ani nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, kupujący może zażądać odpowiedniej obniżki ceny. Kupujący ma również prawo do odpowiedniej obniżki ceny, jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, jak również w przypadku, gdy sprzedawca nie usunie wady w odpowiednim terminie lub jeśli usunięcie wady sprawiałoby kupującemu znaczne trudności.
  • Jeśli nie jest możliwe dostarczenie kupującemu nowego towaru bez wad lub wymiana części towaru, kupujący ma prawo do odpowiedniej obniżki ceny.
  • W przypadku ponownego wystąpienia wad po naprawie lub przy większej liczbie wad kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru, wymiany jego części lub prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 

W przypadku odesłania towaru z powrotem do sprzedawcy kupujący musi spełnić następujące wymagania:

  • Zawartość paczki z towarem musi zawierać reklamowany towar, w tym prezenty w nienaruszonym stanie ze wszystkimi metkami i oryginalnym opakowaniem. Towar nie może być uszkodzony ani w inny sposób zabrudzony, np. zabrudzony od makijażu, kosmetyków, kremów do opalania itp.
  • Przy zwrocie towaru proszę zachować ostrożność, aby towar nie był zabrudzony włosami domowych zwierząt, takich jak psy i koty. Z uwagi na standardy higieniczne i zdrowotne, towar musi być zwrócony w czystym stanie.
  • Kupujący jest zobowiązany prawidłowo zapakować towar do zwrotu, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu z powrotem do sprzedawcy.

Sprzedawca nie odpowiada za wady w następujących przypadkach:

  • jeśli rabat na cenę zakupu został uzgodniony dla takiej wady;

4. Zapobieganie i usługi

  • Podstawowym warunkiem zachowania funkcjonalności i właściwości towaru sprzedawanego przez sprzedawcę jest właściwe zapobieganie, które zaczyna się od wyboru, kontynuuje się przez użytkowanie i kończy się właściwą opieką. Wszystkie ważne informacje o charakterze produktu, pielęgnacji i obsłudze są dostępne na interfejsie internetowym sprzedawcy lub na produkcie (etykiety pielęgnacyjne).
  • Pracownicy sprzedawcy udzielają kupującemu profesjonalnych porad przy wyborze odpowiedniego produktu oraz w jego użytkowaniu i pielęgnacji.
  • Produkt należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami i ostrożnym obchodzeniem się, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
  • Pranie odzieży w temperaturze 30 stopni Celsjusza na lewej stronie, aby uniknąć uszkodzenia górnej części (logo, zamki itp.).
  • Nie suszyć odzieży w suszarce bębnowej.
  • Prasuj odzież w maksymalnej temperaturze 110 stopni Celsjusza.
  • Nie używaj środków wybielających na produkty.
  • Produkty nie mogą być czyszczone chemicznie.

5. Postanowienia końcowe

Regulamin reklamacji jest zgodny z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego nr 89/2012 Zb., w szczególności § 2161 i nast. oraz ustawy nr 634/1992 Zb. o ochronie konsumenta i wchodzi w życie 1 sierpnia 2022 roku.