Metody płatności dla Polski

Kupujący może uregulować cenę zakupu towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży ze sprzedawcą w następujący sposób:

 • za pobraniem w miejscu dostawy wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
 • przelewem bezgotówkowym do spółki Československá obchodní banka, a. s. na konto sprzedawcy w walucie
  • PLN nr. 334410309/0300 ( IBAN: CZ59 0300 0000 0003 3441 0309 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) lub w walucie
  • EUR nr. 308904452/0300 ( IBAN: CZ05 0300 0000 0003 0890 4452 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP )
 • bezgotówkową płatnością kartą płatniczą.

Obsługiwane usługi płatnicze

 • BLIK
 • Przelewy24
 • KLARNA
 • Karta
 • Paypal