ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH PRZETWARZANYCH DANYCH ORAZ COOKIES

Na tej stronie znajdziesz podsumowanie, jak firma VEROC Brands Group a.s., numer identyfikacyjny: 09939393, z siedzibą Na Poříčí 1047/26, Nové město, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, przetwarza dane osobowe i główne zasady ochrony Twoich danych osobowych oraz innych przetwarzanych danych zgodnie z RODO (patrz poniżej) oraz ustawą nr 110/2019 Sb., o przetwarzaniu danych osobowych (dalej “ZODO”).

Co to jest RODO

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, to ogólna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie tych danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej “RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r. i stanowi ramy prawne ochrony danych osobowych w przestrzeni europejskiej, mające na celu obronę praw obywateli UE przed nieuprawnionym przetwarzaniem ich danych, w tym danych osobowych.

Kto przetwarza Twoje dane

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma VEROC Brands Group a.s., numer identyfikacyjny: 09939393, z siedzibą Na Poříčí 1047/26, Nowe Miasto, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B (dalej “Administrator”). Dane będą przetwarzane przez Administratora na poniższych warunkach. Administratora można skontaktować pod adresem e-mail: info@exalted.com.

Jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które nam dostarczycie w związku z korzystaniem z naszych usług (np. zapisanie się do naszego newslettera lub zamówienie towaru) lub w związku z zawarciem umowy kupna w przypadku zakupu naszego towaru. Należą do nich następujące dane, które dostarczycie przy rejestracji do jednej z naszych usług:

 • adres e-mailowy
 • imię i nazwisko, data urodzenia (jeśli podacie je przy zamówieniu).
 • adres kontaktowy i/lub adres dostawy (do dostarczenia zamówionego towaru).
 • numer telefonu (w celu dostarczenia zamówionego towaru lub informowania o statusie zamówienia).
 • dane płatności (numer karty kredytowej) przechowywane na Twoim koncie (tylko dla zakupów w naszym sklepie internetowym).
 • dane płatności (numer karty kredytowej) przechowywane na Twoim koncie (tylko dla zakupów w naszym sklepie internetowym).

a także dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych stron internetowych:

 • adres IP
 • pliki cookie (w przypadku usług online); na warunkach podanych poniżej.
 • ewentualnie inne identyfikatory online (szczególnie strona źródłowa – informacje o tym, ze której strony internetowej dostajesz się na nasze strony, data i czas dostępu, dane o Twojej przeglądarce i systemie operacyjnym).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z następujących powodów:

 • Abyśmy mogli sprzedać Ci towar i/lub świadczyć usługi, o które wykazałeś zainteresowanie (umożliwienie zamówienia towaru i/lub usług, przetwarzanie Twojego zamówienia w tym jego ewentualna dostawa, wysyłanie newslettera),
 • abyśmy mogli rejestrować umowy na wypadek przyszłego wykorzystania do obrony praw i obowiązków stron (ochrona roszczeń prawnych),
 • ulepszać jakość naszych usług i ewentualnie dodawać nowe usługi, które Cię interesują,
 • do analizy i pomiaru zainteresowania naszymi usługami i produktami,
 • abyśmy mogli analizować Twoje preferencje i wyświetlać treści, które Cię rzeczywiście interesują,
 • uzyskać korzyści przy organizacji naszych kampanii marketingowych,
 • przetwarzanie, które jest niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów (np. dla marketingu bezpośredniego, jeśli jesteś już naszym klientem; zapewnienie bezpieczeństwa naszych stron internetowych). Możliwość i legalność takiego przetwarzania wynika bezpośrednio z RODO i innych obowiązujących i skutecznych ustaw. Marketing bezpośredni oznacza wysyłanie naszych newsletterów. Możesz się jednak w każdej chwili wypisać z ich otrzymywania wyżej wymienionym sposobem.

Z jakich przyczyn prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • Na podstawie Twojej zgody (szczególnie przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, jeśli nie ma zamówienia towaru lub usług),
 • na podstawie naszego uzasadnionego interesu (szczególnie przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego),
 • w celu wykonania umowy zawartej między nami, jeśli dane osobowe są niezbędne do tego wykonania,
 • abyśmy mogli wypełnić nasze obowiązki prawne.

Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Wszystkie dostarczone nam dane osobowe są zabezpieczone standardowymi procedurami i technologiami. Regularnie monitorujemy nasz system, stosując środki bezpieczeństwa, które w miarę możliwości zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, gwarantując jednocześnie odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z aktualnym stanem technologii. Aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe, dostęp do nich jest chroniony hasłem, a wrażliwe informacje są szyfrowane podczas transmisji między Twoją przeglądarką a naszymi stronami internetowymi.

Odwołanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Możesz w każdej chwili bezpłatnie odwołać swoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: info@exalted.com. Odwołanie zgody nie zawsze skutkuje obowiązkiem administratora danych osobowych do usunięcia danych, ponieważ odwołanie to dotyczy konkretnego celu przetwarzania danych osobowych, a administrator może nadal przetwarzać dane osobowe w ramach innych celów, korzystając z innej prawnie uzasadnionej podstawy niż zgoda podmiotu danych. Innymi słowy, odwołanie zgody wymusza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tylko w zakresie określonym w zgodzie. Jeśli zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania danych, zazwyczaj następuje usunięcie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na innej podstawie prawnej niż zgoda (np. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, spełnienia obowiązku prawnego lub dla innych celów określonych w obowiązujących przepisach prawa).

Czy jestem zobowiązany do podania swoich danych osobowych? Co się stanie, jeśli ich nie podam?

Podanie swoich danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne. Nie jesteś więc zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie. Jednakże, jeśli nie zdecydujesz się na udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ją odwołasz, może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie świadczyć niektórych naszych usług lub nie będziemy mogli tego robić w pełnym zakresie lub na oczekiwanym poziomie jakości.

Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych

W związku z Twoimi danymi osobowymi masz przede wszystkim następujące prawa:

 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie;
 • prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi przeciwko przetwarzaniu w niektórych przypadkach;
 • prawo do żądania przeniesienia danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do bycia informowanym w niektórych przypadkach o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia “zapomnianym”) w niektórych przypadkach.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia “zapomnianym”) w niektórych przypadkach;

Oświadczenie administratora

Administrator oświadcza, że przetwarzanie nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jak to jest określone w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Komunikacja handlowa

Administrator, na podstawie swojego uzasadnionego interesu, ma prawo wysyłać na Twój adres e-mailowy uzyskany w związku ze sprzedażą produktu lub usługi komunikaty handlowe z informacjami o podobnym towarze, usługach lub działalności administratora, nawet jeśli nie ukończysz zakupu, ale podasz nam swój adres e-mailowy.
Odrzucenie tych komunikatów handlowych możesz dokonać bezpłatnie przed zakończeniem zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego lub też w odpowiedzi na dowolny komunikat handlowy, który otrzymasz od Administratora, jak opisano w tym komunikacie handlowym.
Masz również możliwość w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z powodu uzasadnionego interesu administratora oraz danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli wniesiesz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Pliki cookie

Co to są pliki cookie i jakie typy używamy

Tak jak wszystkie inne strony internetowe, również te strony internetowe www.exalted.com używają plików cookie. Są to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które są pobierane na Twój komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Przy każdej kolejnej wizycie na tej stronie internetowej pliki cookie są wysyłane z powrotem na oryginalną stronę internetową lub na inną stronę internetową, która je rozpoznaje. Dotyczy to na przykład informacji o typie używanego urządzenia i przeglądarki, preferencjach językowych czy odwiedzanych stronach. Pozwalają one również wyświetlać reklamy produktów odpowiadających Twoim osobistym zainteresowaniom i preferencjom. Pliki cookie nie są niebezpieczne, nie służą do zbierania wrażliwych danych osobowych, ale są ważne dla ochrony prywatności. Plików cookie nie używamy do identyfikacji użytkowników stron internetowych ani do nadużywania danych logowania. Używamy plików cookie do rozpoznawania powtarzających się wizyt na naszych stronach internetowych. Plik cookie przechowuje preferowane lokalne i językowe ustawienia użytkownika oraz losowo przypisany identyfikator Twojej wizyty. Informacje o plikach cookie na naszych stronach zbieramy w celu lepszego monitorowania liczby nowych i powracających odwiedzających oraz do wewnętrznej analizy odwiedzanych stron. Używamy tych informacji do poprawy nawigacji na naszych stronach internetowych i świadczonych usług. Inną grupę stanowią pliki cookie stron trzecich (np. usługa Google Analytics do analizy ruchu na konkretnej stronie internetowej lub usługi lub pliki cookie operatorów systemów reklamowych, które są uruchamiane na naszych stronach). Te pliki cookie są kontrolowane przez strony trzecie, a my nie mamy dostępu do odczytu ani zapisu tych danych.
Rozróżniamy kilka rodzajów plików cookie. Pierwszym typem są tzw. pliki cookie techniczne, które są niezbędne do funkcjonowania stron internetowych i zazwyczaj nie zawierają Twoich danych osobowych. W tym przypadku administrator nie potrzebuje Twojej zgody do ich przetwarzania. Drugim typem są pliki cookie zawierające dane osobowe lub pliki cookie, na podstawie których są zbierane dane osobowe. Do ich przetwarzania wymagana jest Twoja zgoda. Takimi plikami cookie będą zazwyczaj przede wszystkim pliki cookie marketingowe. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookie wyrażasz poprzez zaznaczenie pola przy poszczególnych celach, na które zdecydowałeś się nam dać zgodę na ich przetwarzanie.
Pliki cookie zawierające Twoje dane osobowe zostaną usunięte w związku z Twoim prawem do usunięcia zgodnie z RODO najpóźniej w ciągu 13 miesięcy od ich ostatniego użycia.
Dla wszystkich typów plików cookie, w tym plików cookie niezawierających danych osobowych, obowiązują informacje zgodnie z tymi Zasadami ochrony danych osobowych dotyczące tożsamości administratora, celu i sposobu przetwarzania oraz kategorii stron trzecich, które mogą mieć dostęp do danych osobowych. W przypadku plików cookie niezawierających danych osobowych te informacje będą stosowane zamiast danych osobowych bezpośrednio w odniesieniu do tych plików cookie.
Jeśli nie chcesz przechowywania plików cookie, istnieje możliwość zablokowania ich używania na tych stronach internetowych: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory. Masz możliwość odrzucenia używania plików cookie. Jednak może się zdarzyć, że w niektórych przypadkach nie będziesz mógł wyświetlić niektórych naszych usług bez użycia plików cookie.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami proszę e-mailem na adres info@exalted.com