Zásady vrácení peněz a vrácení zboží pro zákazníky obchodní společnosti VEROC Brands Group a.s., IČ: 09939393, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B (dále také jen “prodávající”).

Reklamační řád stanoví postup kupujícího – fyzické osoby, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a prodávajícího v případě, že i přes maximální úsilí prodávajícího o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k reklamaci. Reklamační řád se vztahuje na výrobky prodávané pod ochrannými známkami EXALTED.

Abychom celý reklamační proces co nejvíce zjednodušili a ušetřili jsme Vám tak co nejvíce starostí, tak využijte zaslání pomocí ZÁSILKOVNY. Než nám balíček zašlete, tak si prosím projděte informace níže.

 • Zabalte zboží zpět do balíčku.
 • Do balíčku vyplňte “reklamační formulář“, který můžete vyplnit elektronicky – naleznete jej ZDE.
 • Zvolte si nejbližší pobočku Zásilkovny s podacím místem na www.zasilkovna.cz/pobocky.
 • Obsluze sdělte kód “90345024″.
 • Jakmile předáte balíček, obdržíte potvrzení s číslem pro sledování zásilky pro podrobnější monitorování.
 • Nic neplatíte za dopravu – je zdarma.
 • Balíček je na cestě k nám.

V případě reklamace z důvodu nevhodné velikosti nebo poškození produktu, je možné i produkt bezplatně vyměnit. Stačí postupovat dle instrukcí výše a do důvodu napsat jakou velikost změnit a jakou byste chtěli zaslat nazpátek / reklamovat. V případě, že máte zájem o výměnu velikosti produktu, zkontrolujte prosím nejdříve jeho skladovou dostupnost na e-shopu.

Základní podmínky reklamace:

  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zakoupená věc je při převzetí bez vad.
  • Pokud se na zakoupeném zboží vyskytne vada bez zavinění kupujícího, je v zájmu prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby byla vada co nejdříve odstraněna nebo jinak vyřešena v souladu s tímto reklamačním řádem.
  • Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala/vznikla během doby trvání nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo péče.
  • Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, pokud to povaha reklamované vady umožňuje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě.
  • Kupující má nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s úspěšným uplatněním práva z vady. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v případech, kdy mu právo z vad nepřísluší. Prodávající nemůže přiznat náhradu nákladů, pokud kupující uplatní reklamaci za dobu delší než 1 měsíc.
 1. Tvrzení o vadách a uplatnění práv z vad
  • Kupující je povinen zkontrolovat zakoupené zboží ihned po jeho převzetí.
  • Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout a zjistit vadu.
  • Kupující je oprávněn reklamovat vadu a uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodaného zboží, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
 2. Doporučený postup pro podávání stížností
 • Doporučený postup pro kupujícího při reklamaci vady výrobku:

zaslat zprávu na e-mailovou adresu: info@exalted.com, obsahující následující informace a přílohy:

– Objednací číslo,
– uveďte, že se jedná o reklamaci vady výrobku,
– popis reklamované vady spolu s fotografií vady, včetně popisu vady nebo jejího projevu,
– fotokopii faktury prodávajícího,
– zpáteční adresu kupujícího,
– žádost kupujícího o způsob vyřízení reklamace.

Vyčkejte na e-mail nebo telefonát od prodávajícího, prostřednictvím kterého bude reklamace vyřešena podle preferencí kupujícího nebo podle dohody.

 • Doporučený postup kupujícího v případě poškození zboží během přepravy:

zašlete zprávu na e-mailovou adresu info@exalted.com, který bude obsahovat následující informace a přílohy:

– Objednací číslo,
– uveďte, že se reklamace týká poškození zboží během přepravy,
– identifikační číslo zásilky,
– fotografii poškozeného zboží,
– popis poškození a množství poškozeného zboží,
– fotokopii faktury prodávajícího,
– zpáteční adresu kupujícího,
– požadavek kupujícího na způsob vyřízení reklamace.

Vyčkejte na e-mail nebo telefonát od prodávajícího, jehož prostřednictvím bude reklamace vyřízena podle přání kupujícího.

 • Postup kupujícího v případě ztráty zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla doručena na adresu kupujícího řádně a včas (ve lhůtě uvedené v potvrzení dopravce o převzetí zásilky), je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@exalted.com. V rámci této informace je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu:

– Objednací číslo,
– (pokud ho zná, např. na základě sdělení dopravce zásilky nebo prodávajícího),
– dodací adresu kupujícího.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a průvodních dokladů informovat kupujícího o způsobu a termínu vyřízení reklamace.

Nedoručení zásilky z důvodu nesprávné adresy uvedené kupujícím se nepovažuje za oprávněný důvod k reklamaci a kupující nese veškeré náklady spojené s opětovným zasláním zásilky.

3. Způsob vyřizování stížností

V případě vady zboží může kupující za výše uvedených podmínek uplatnit následující práva:

 • V případě odstranitelných vad má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu součásti zboží; není-li to možné, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Pokud kupující neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součástí nebo na opravu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má rovněž právo na přiměřenou slevu, pokud prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo pokud by odstranění vady působilo kupujícímu značné obtíže.
 • Pokud není možné dodat kupujícímu nové zboží bez vad nebo vyměnit část zboží, má kupující nárok na přiměřenou slevu.
 • V případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo při větším počtu vad má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu jeho součástí nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 

V případě zaslání zboží zpět prodávajícímu musí kupující splnit tyto náležitosti:

 • Obsah balíčku se zbožím musí obsahovat reklamované zboží včetně dárků v bezvadném stavu se všemi visačkami a originálním obalem. Zboží nesmí být poškozeno nebo jinak ušpiněno např.  zamazání zboží od make-upu, kosmetiky, opalovacích krémů apod.
 • Při vrácení zboží si prosím dejte pozor také na to, aby zboží nebylo zašpiněné od chlupů domácích mazlíčků, jakými jsou psi a kočky. Z důvodu hygienických a zdravotních standardů musí být zboží vráceno v čistém stavu.
 • Kupující je povinen zboží pro účely vrácení řádně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě zpět k prodávajícímu.

Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:

 • pokud byla pro takovou vadu sjednána sleva z kupní ceny;

4. Prevence a služby

 • Základní podmínkou pro zachování funkčnosti a vlastností zboží prodávaného v provozovně prodávajícího je správná prevence, která začíná jeho výběrem, pokračuje jeho používáním a končí správnou péčí. Veškeré důležité informace o povaze výrobku, údržbě a zacházení s ním jsou k dispozici na webovém rozhraní prodávajícího nebo na výrobku (štítky pro ošetřování).
 • Pracovníci prodávajícího poskytují kupujícímu odborné poradenství při výběru vhodného výrobku a při jeho používání a péči o něj.
 • Výrobek je nutné chránit před kontaktem s ostrými předměty a opatrnou manipulací zabránit jeho poškození.
 • Oblečení perte při teplotě 30 stupňů Celsia naruby, abyste zabránili poškození horní části (loga, zipy atd.).
 • Oblečení nesušte v bubnové sušičce.
 • Oděvy žehlete při maximální teplotě 110 stupňů Celsia.
 • Nepoužívejte bělicí prostředky na výrobky.
 • Výrobky se nesmí chemicky čistit.

5. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména § 2161 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nabývá účinnosti dne 1. srpna 2022.