Způsoby platby pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Kupující může uhradit kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku v místě dodání uvedeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostní převod u společnosti Československá obchodní banka, a. s. na účet  prodávajícího v měně
    • CZK č. 300038238/0300 ( IBAN: CZ28 0300 0000 0003 0003 8238 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) nebo v měně
    • EUR č. 308904452/0300 ( IBAN:CZ05 0300 0000 0003 0890 4452 | BIC (SWIFT): CEKOCZPP ) nebo v měně
  • bezhotovostní platba platební kartou.

Způsoby platby pro ostatní státy

  • bezhotovostní platba platební kartou